Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach

ul. Szpitalna 66, 16- 400 Suwałki

Fax: 087-567-80-63

Tel. 87 567 80 63

 

Sekretariat SP nr 11 - Urszula Mackiewicz (wew. 31)

Sekretariat gimnazjum - Ewa Taraszkiewicz (wew. 15) 

Dyrektor szkoły - Piotr Ludwik Zieliński (wew. 32)

Wicedyrektor - Widas  Szlaużys (wew. 40)

Wicedyrektor Anna Brzozowska (wew. 11)

Wicedyrektor Barbara Iwona Olszewska (wew. 11)

Pokój nauczycielski klas I-III szkoły podstawowej (wew. 45)

Pokój nauczycielki klas IV-VII szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych (wew. 42) 

Nauczyciele wychowania fizycznego (wew. 35)

Psycholog szkolny - Monika Kalinowska (wew. 13)

Pedagog oddziałów gimnazjalnych - Anna Anuszkiewicz (wew.13)

Pedagog SP nr 11 - Elżbieta Boniszewska - Janczuk (wew. 14)

Biblioteka SP nr 11 (wew. 41)

Biblioteka gimnazjum (wew. 17) 

Świetlica szkolna (wew. 46)

Logopeda - Marta Bejnar - Butkiewicz (wew. 43) 

Dyżurka szatnia (wew. 38) 

Portiernia parter (wew. 36)

Pielęgniarka szkolna (wew. 39)

Główna księgowa - Małgorzata Cur (wew. 34)

Specjalista - Bożena Leszczyńska (wew. 33)

Specjalista - Krystyna Wiśniewska (wew. 33)

Kierownik administracyjno-gospodarczy - Wioleta Sawicka (wew. 18)

Intendent - Aneta Wróblewska (wew. 37)

Kadry - Halina Lewoń (wew. 16)